De Historische Vereniging Staphorst vroeg eerder dit jaar om een financiële bijdrage voor het realiseren van een gedenkteken in Neuengamme. Dit ter nagedachtenis van de twintig oorlogsslachtoffers uit de gemeente Staphorst. Het college van B en W heeft onlangs het besluit genomen om het gedenkteken financieel te steunen met een bedrag van € 3825,-.

Op vrijdag 30 augustus 2019 was het vijfenzeventig jaar geleden dat er door de Duitse
bezetter in de gemeente Staphorst een razzia is gehouden. Waarbij twintig personen zijn gearresteerd en via kamp Amersfoort in het concentratiekamp Neuengamme, nabij de Duitse stad Hamburg, terecht zijn gekomen. Geen van de slachtoffers heeft dit overleefd.

Van grote betekenis

Wethouder Alwin Mussche over dit besluit: “Als college vinden we het waardevol dat de Historische Vereniging Staphorst zich hiervoor inzet. Het realiseren van het gedenkteken is van grote betekenis voor de hele samenleving. Deze gebeurtenis raakt niet alleen de nabestaanden, maar helpt ons allen eraan te herinneren dat zoiets verschrikkelijks nooit meer mag gebeuren.”

Historische Vereniging Staphorst

Henk Koobs voorzitter van de Historische Vereniging Staphorst: “In 2019 hebben we een bezoek gebracht aan het concentratiekamp Neuengamme. We zagen in het kamp meerdere monumenten. Een gedenkteken voor onze dorpsgenoten ontbrak en daar ontstond het idee om voor deze groep een herinnerings- monument te plaatsen. We zijn verheugd met het gebaar van de gemeente Staphorst om ons tegemoet te komen met een financiële bijdrage, zodat het gedenkteken gerealiseerd kan worden. Het is nodig om ook deze gebeurtenis blijvend te herdenken.”