De jaarlijkse autopuzzeltocht van Stichting Stéphanos Staphorst e.o.  heeft het mooie bedrag van  ca. € 2.200,– opgebracht.

Tijdens de puzzeltocht kon men een aantal vragen beantwoorden.

De volgende winnaars hebben we onlangs met een attentie mogen verrassen.

  1. Altelaar, Hoofdweg 10, Emst

Fam. Van der Linde, Bullingerweg 25, Staphorst

Fam. Spiker, Zwaluw 32, Staphorst

  1. Bloemhof, Goudenregenstraat 18, Rouveen

Fam. G. Kisteman, Sterkensweg 7, Punthorst

Enkele deelnemers vroegen nog naar de antwoorden. Deze zijn:

1: 5
2: 5
3: 2
4: Restaurant Vos
5: Het Reestdal
6: Hardenberg
7: Junners
8: Rechteren
9: Sanne Wittingen
10: overstroming
11: 40 dagen en nachten
12: 3 jaar en 6 maanden

De Stichting Stephanos bedankt alle deelnemers en andere betrokkenen voor zijn of haar deelname of inbreng. Met de opbrengst van deze dag hopen wij een steentje bij te dragen aan de toekomst van kinderen in Malawi en Zambia. In Malawi bieden wij vanuit Bijbels perspectief diaconale hulp en (Bijbel)onderwijs aan de meest kwetsbaren, namelijk (wees)kinderen.

In Zambia zetten wij ons in om mensen in aanraking te brengen met Gods Woord en om mensen in nood psychische, materiële en geestelijke ondersteuning te bieden.