Onderhoud Zandwegen Staphorst

Eind juni zijn wij gestart met de werkzaamheden aan de zandweg Hooidijk en Hilligjesbergweg in Staphorst. Dit in opdracht van de gemeente Staphorst. De werkzaamheden zijn onderdeel van de ruilverkaveling die op dit moment gaande is in het Staphorster veld. Lees verder bij Bloemhof hier…