De werkzaamheden rondom de festiviteiten van Koningsdag zijn in Rouveen van start gegaan. Op de hoek Schipgravenweg / Scholenland verrijst straks weer een gebouw van zeildoek met daarnaast een parcours voor de autorodeo. Voor al het gedruis in en om de tent kijk je even op het programma van de oranjevereniging hier…

Plaatjes van hedenochtend…