Maandagavond 16 januari 2023 heeft de jaarvergadering van Passage Staphorst Rouveen plaats gevonden.

 Voor de eerste keer als zelfstandige vereniging.

De landelijke vereniging wordt opgeheven maar gelukkig was er voldoende steun om zelfstandig verder te gaan. Wel zien we het ledenaantal teruglopen. De reden dat de leden stoppen is meestal de leeftijd. Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom. Kom eerst eens als gast en ervaar hoe gezellig de avonden zijn.

 Trouwe leden zijn er ook en een aantal jubilarissen werd deze avond dan ook gehuldigd.

Vier leden zijn 25 jaar Passage lid, twee leden zijn 40 jaar lid en we hebben zelfs een lid dat al 55 jaar Passage lid is!

Na de pauze kwam Maaike Pekkeriet aan het woord. Zij is verhalen vertelster en doet dat het liefst in het dialect. En vertellen kan ze!  Wat hebben we genoten. Voor de pauze verhalen met een serieuze ondertoon en na de pauze werden de lachspieren aan het werk gezet.

De volgende ledenvergadering is D.V maandag 20 februari 2023. Dan komt de heer Fridrichs met o.a. de film “Antiek an diek”.

De leden die 25 jaar lid zijn, H. Balder –  Petter, L. van Boven – Timmerman, J. Haasjes – Mulder, J. Tiemens – Mulder.
40 jaar lid zijn H. de Boer – de Lange, J. de Boer – Tiemens. 55 jaar lid is J. Dunnink – Troost.