Informateur Gerrit Jan Kok deelt aankomende donderdag 14 april zijn advies met de gemeenteraad. Dit gebeurt in een openbare bijeenkomst in de raadzaal om 19.30 uur. De bijeenkomst is online te volgen via www.staphorst.nl/raadsvergadering. Inwoners zijn ook van harte welkom op de publieke tribune.

Gesproken met alle partijen
Donderdag 24 maart werd Gerrit Jan Kok door de fractievoorzitters benoemd tot informateur in Staphorst. De afgelopen weken heeft hij met alle partijen uitvoerig gesproken en afgewogen wat de beste te zetten stappen zijn. De heer Kok had als opdracht te onderzoeken welke programmatische mogelijkheden er zijn om tot een daadkrachtig college te komen om de grote uitdagingen in Staphorst tegemoet te treden en dat kan steunen op een meerderheid in de raad.

Vervolg
Met het toelichten van het advies, dat als rapportage wordt aangeboden aan de gemeenteraad en de behandeling hiervan eindigt de opdracht als informateur voor Gerrit Jan Kok. Na deze verkennende fase start het formatieproces. Dan vinden er gesprekken plaats om te komen tot een college en wordt er een akkoord opgesteld met een inhoudelijk programma. Daarin worden op hoofdlijnen de ambities verwoord. Het akkoord vormt de basis voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026.