Deze week zou de Bisschopsweg gelegen tussen de J.J. Gorterlaan en de A28 opnieuw verhard worden. Helaas laat de aannemer weten dat de producent van de natuurlijke binders deze niet op tijd kan leveren. De weg, welke nu nog bestraat is met klinkers, zou in november een nieuwe verharding krijgen met behulp van de zogeheten techniek ‘GEOWALL’. De klinkers worden dan verwijderd en de onderliggende grond bewerkt tot wegverharding. Aan de grond worden natuurlijke binders toegevoegd. De aannemer verwacht dat de natuurlijke binders medio maart 2022 geleverd kunnen worden. In de wintermaanden kunnen de natuurlijke binders niet geproduceerd worden. 

Proef moet wachten tot maart volgend jaar 

Wethouder Alwin Mussche: “Een tegenvaller dat we niet nu al de Bisschopsweg kunnen aanpakken met de techniek ‘GEOWALL’. Het toepassen van deze techniek is voor de gemeente gelijk een proef om te kijken hoe het bevalt. Wanneer deze nieuwe verharding zich goed houdt, kunnen we het in de toekomst wellicht vaker inzetten. We zullen met deze proef moeten wachten tot maart volgend jaar.” De kruising Bisschopsweg – Kruumteweg is deze week wel alvast voorzien van een asfaltverharding. 

Voordelen GEOWALL 

GEOWALL heeft een aantal voordelen. Doordat de verharding ter plaatse gemaakt wordt, scheelt dit onnodige transportbewegingen. Daarnaast is het een circulair product. Dat wil zeggen dat de verharding, welke is gestabiliseerd door de GEOWALL techniek later weer door te frezen is en opnieuw te stabiliseren is of weer in originele staat terug te brengen is. Omdat dit product voornamelijk bestaat uit materiaal dat op de plek aanwezig is, is ook het kostenplaatje gunstiger.