Wat doe je als agrariër wanneer de oogst van een bepaalde akker niet aan de gewenste opbrengst voldoet ?

door Harm Hoeve

Dit probleem ondervond agrariër Veerman al enkele jaren op zijn perceel aan de Schipgravenweg te Rouveen. Besloten werd dan ook dit jaar om op zoek te gaan naar “goede grond”. Maar waar vind je deze grond ?  Hiervoor werd een tweetal opties gevonden, tw.  aanvoeren vanaf elders of onderzoeken of het niet dichterbij te vinden is.

In overleg met loonwerker Trompetter uit Rouveen werd de bodemstructuur van het perceel onderzocht en kon worden vastgesteld dat op ongeveer 50 cm diepte een laag “goede grond” aanwezig was.

Besloten werd om deze laag maar naar de oppervlakte te brengen. Hiervoor werd op deze prachtige zaterdagmorgen het materieel van Loonbedrijf Trompetter aangerukt om deze laag naar boven te werken.  Dit tot volle tevredenheid van zowel Veerman als ook voor de massaal aan komen vliegen meeuwen. Waar deze meeuwen zich voor aanvang van de werkzaamheden bevonden blijft de vraag, maar na enkele minuten ploegen was het aantal meeuwen niet meer te tellen die zich tegoed deden aan de wormen die mede naar de oppervlakte werden geploegd.

Na het egaliseren zal Veerman het land weer inzaaien. Op deze zaterdagmorgen was nog niet bekend of dit weer mais zou worden of misschien wel graan. Ook zou het externe advies om dit jaar eens zonnebloemen te proberen nader worden bekeken. Wellicht zal de opbrengst van een zonnebloemveld (zonnebloemolie) wel eens een goed positief resultaat opleveren. Ook voor de bewoners van Rouveen is een veld met zonnebloemen eens wat anders dan een veld met mais.

De beslissing wordt in ieder geval overgelaten aan Veerman, waarbij de bewoners van Rouveen geduldig moeten wachten wat er na enige tijd naar boven komt uit de “goede grond”.