Naar verwachting zal D66 in deze kabinetsperiode de “Voltooid leven-wet” indienen. Maar wat gaat deze wet inhouden? Waarom zijn de liberale partijen er zo vóór? En waarom is niet alleen de NPV, maar ook de landelijke artsenorganisatie KNMG ertegen?

Welke achtergronden spelen hier een rol en vooral ook: wat zegt deze ontwikkeling ons? “Moeten wij er wat mee?” Of nog concreter: Hoe reageert u als iemand laat merken zijn of haar leven ‘voltooid’ te vinden?

Over deze vragen hoopt de heer Den Hartog met ons na te denken. Hij heeft een scholings- en adviesbureau (Den Hartog Zorgadvies en -scholing) en is ook vrijwillig docent bij de NPV. Hij heeft Verplegingswetenschap gestudeerd en volgt de ontwikkelingen rond de zorg bij het levenseinde al vele jaren op de voet.

De avond wordt georganiseerd door de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Patiëntenvereniging en zal worden gehouden op D.V. 24 maart om 20:00 uur in de Hervormde Kerk van Rouveen. Leden en niet-leden, van harte welkom. Online meekijken is mogelijk via de site www.hervormdrouveenstaphorst.nl of www.youtube.com/c/HervormdRouveenStaphorst.