Na het succes van vorig jaar is er ook dit jaar weer een Tafel op je oprit/tuin. Dit keer in noord en zuid. Dus ga alvast de zolder/garage/achter knieschotten/etc. op om verkoopbare spullen te verzamelen.

De scheiding is de Gemeenteweg/Oude Rijksweg. Die hoort nog bij Staphorst noord. Alles daarna valt onder Staphorst zuid.
Reageer hier met je adres, dan kom je op de lijst. OPGEVEN KAN TOT ZONDAG 20 MAART. Daarna wordt de plattegrond gemaakt.