Hoe vinden inwoners van de gemeente Staphorst dat ze betrokken zijn bij alles wat de gemeente besluit en doet? Kunnen inwoners voldoende meedenken, meebeslissen of meewerken? De gemeente Staphorst hoort graag ieders mening. Tot maandag 21 maart kunnen inwoners daarom anoniem een vragenlijst invullen op www.staphorst.nl/quickscan.

Samenwerking versterken
Naast inwoners vraagt de gemeente ook raads- en collegeleden en medewerkers van de gemeentelijke organisatie om hun beeld te geven over de betrokkenheid in de gemeente. De uitkomsten van al deze vragenlijsten legt de gemeente naast elkaar in een zogeheten ‘Quick Scan’. Burgemeester Jan ten Kate: “Met deze uitkomsten willen we de samenwerking tussen inwoners, raad, college en gemeentelijke medewerkers verder versterken. Ook nemen we de uitkomsten mee in het beleidsplan participatie die de nieuwe gemeenteraad later dit jaar vaststelt.”

Geef uw mening op staphorst.nl/quickscan
Iedere inwoner kan de vragenlijst anoniem invullen tot maandag 21 maart. Een aantal huishoudens ontvangen door middel van een steekproef volgende week een brief met het verzoek de vragenlijst in te vullen.

Ondersteuning in de bibliotheek
Inwoners die minder digitaal vaardig zijn, zijn welkom in de bibliotheek. De medewerkers van de bibliotheek in Staphorst helpen graag. Inwoners die de vragenlijst liever op papier invullen, kunnen deze opvragen bij de gemeente.