De aanleg van het bedrijventerrein De Esch IV gaat van start. Vrijdagmiddag geeft wethouder Lucas Mulder in het bijzijn van de toekomstige ondernemers op het terrein, het startsein. De komende periode wordt het openbaar gebied ingericht. Dat betekent dat bouwwegen, nutsvoorzieningen en de waterhuishouding en watergangen worden aangelegd. Het streven is dat deze werkzaamheden medio dit jaar klaar zijn. De toekomstige ondernemers zijn op dit moment bezig met hun bouwplannen, zodat zij aansluitend kunnen starten met de bouw op hun perceel.

De Esch IV voorziet in de ondernemersbehoefte van Staphorst

De Esch IV ligt tussen de Achthoevenweg, de Oude Achthoevenweg en de J.J. Gorterlaan in Staphorst. Het terrein is ongeveer 18 hectare groot en ligt direct ten oosten van het bestaande bedrijfsterrein langs de A28. Wethouder Lucas Mulder: “We zijn blij met de start van de aanleg van De Esch IV. Het bedrijventerrein gaat ruimte bieden aan ongeveer 15 lokale ondernemers. Dat alle kavels al zijn toegezegd en veel van de toekomstige bedrijven ook al weer een ondernemer hebben gevonden voor hun huidige locatie is kenmerkend voor de ondernemersmentaliteit van Staphorst. Als gemeente vinden we het belangrijk om onze ondernemers goed te faciliteren, we zullen voortvarend verder gaan met de volgende plannen.”

Goed bereikbaar en gasloos bedrijventerrein

Het nieuwe bedrijventerrein krijgt in totaal drie ontsluitingen. Twee via de Achthoevenweg, ter hoogte van de Weth. Kuijersstraat en de Weth. Bronstraat. Daarnaast komt er nog een ontsluiting via de J.J. Gorterlaan/Oude Achthoevenweg. Het totale bedrijventerrein is vanaf de A28 goed bereikbaar.
De bedrijfskavels zijn tussen de 1.000 m2 en 30.000m2 groot en met de inrichting van het terrein is rekening gehouden met voldoende groen en een goede waterberging. Op het nieuwe bedrijventerrein zijn stookinstallaties (waaronder ook gas) niet toegestaan om de stikstofuitstoot op Natura 2000 gebieden te beperken. De betrokken ondernemers werken volop mee aan een mooi en duurzaam bedrijventerrein.