Ze kan het zich zelf nog niet goed voorstellen, maar binnenkort gaan de werkzaamheden van May van Holthe voor de kringloopwinkels van Noggus&Noggus  na 35 jaar actieve inzet eindigen. Voor de PvdA-Staphorst een reden om haar en haar medewerkers in Staphorst te trakteren op een rood taartje. De PvdA deelt in het kader van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen taartjes uit aan organisaties en mensen waarvan zij vindt dat die zich nuttig hebben gemaakt voor de gemeente Staphorst.

Als het gaat om de vraag waarom een rood taartje voor May en andere medewerkers bij de kringloopwinkel dan spreken de feiten voor zichzelf. In de vier kringloopwinkels van Noggus&Noggus, Dalfsen, Hasselt, Ommen en Staphorst, werken ongeveer150 mensen, veelal op vrijwillige basis. De kringloopwinkel is voor veel mensen een plek om de weg naar de arbeidsmarkt terug te vinden of, voor nieuwkomers, te wennen aan de Nederlandse samenleving. Zelfvertrouwen en arbeidsritme worden opgedaan en er wordt kennis gemaakt met Nederlandse taal en gewoonten. Het geven van een nieuwe kans aan bestaande producten in plaats van alles nieuw aan te schaffen draagt in sterke mate bij aan het beheersen van de CO2-uitstoot. Slechts 5% van de spullen die worden gebracht verdwijnt bij het afval, de overige 95% krijgt een tweede bestemming. En even belangrijk is de betekenis die de winkel heeft voor mensen die om wat voor reden tegen gunstige voorwaarden mooie spullen willen hebben. May heeft het grootste deel van haar werkzame leven gegeven aan de kringloopwinkels van Noggus&Noggus.