Agrariërs uit de gemeente Staphorst ontvingen zaterdag SGP-Tweede Kamerlid Bisschop en zeker duizend geïnteresseerden bij een door de lokale SGP georganiseerde autotour. “Zo fijn dat we na twee jaar weer mensen mogen verwelkomen.”

De boeren stelden tijdens de tocht hun erven open voor bezoekers, die kennis maakten met de agrariërs en hun werk. Volgens SGP-lijsttrekker Roelof Slager werden deze kennismakingen gewaardeerd. “Er wordt veel over boeren gepraat, maar veel te weinig mét. Vandaag was daar de mogelijkheid voor en onze agrariërs hebben dat podium gepakt.”

Agrariërs trokken alles uit de kast om hun werk te laten zien; er was gelegenheid om machines en stallen te bezichtigen en bezoekers konden op de boerenerven streekgerechten proeven. Zo stelden de boeren hun volledige productielijn ten toon. “Je hoort van boeren dat ze zo blij zijn om na twee jaar weer mensen op hun bedrijf te kunnen ontvangen”, aldus Slager.

Noodbrief

Speciale gast bij de tourtocht, met meer dan driehonderd auto’s, was SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop. Aan hem overhandigde Hendrik Troost namens de Staphorster fractie een noodbrief die de zorgen van agrariërs uitlegde. Volgens Troost weten boeren door het huidige kabinetsbeleid niet meer waar ze aan toe zijn. Deze onzekerheid zorgt volgens de fractie voor grote zorgen en spanningen in agrarische ondernemingen en gezinnen.

Bisschop erkent de nood. Hij gaf aan dat zijn collega’s uit de Randstad soms “geen idee” lijken te hebben waar ze over praten wanneer de veestapel gehalveerd moet worden. “Zo’n halvering zorgt niet alleen voor minder dieren, maar werkt ook door in andere bedrijfstakken.”

De noodbrief wil Bisschop “desnoods persoonlijk” afleveren bij de verantwoordelijk landbouwminister Staghouwer (CU) en stikstofminister Van der Wal (VVD). Bisschop is blij met het initiatief, omdat “een fysieke brief de nood onderstreept. Dit is iets wat je bij een overleg aan de betrokken ministers kunt overhandigen.” Daarnaast vertelde Bisschop minister Van der Wal uit te hebben genodigd voor een gezamenlijk werkbezoek. Dat zou volgens hem heel goed in Staphorst kunnen.

Boerenbelangen

Na ontvangst van de noodbrief bezocht Bisschop met leden van de Staphorster SGP-fractie de agrariërs langs de route en ging hij in gesprek met de boeren en hun bezoekers. De samenwerking tussen lokale en landelijke politiek is volgens Bisschop van “wezenlijk belang”. Lijsttrekker Slager is het hiermee eens. “Door nauw samen te werken, kunnen we samen voor de boerenbelangen op verschillende niveaus opkomen. Daardoor hopen we invloed uit te kunnen oefenen op dit onduidelijke kabinetsbeleid.”

 

Foto © Jaco Hoeve – kijk voor meer prachtige platen op het blog van Jaco Hoeve hierrrrr