CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk was gisteren te gast aan de Postweg op de boerderij van de familie Van Dalfsen. Hij hield een vlammend betoog over o.a. de PAS-melders, de gebiedsgerichte aanpak en de toekomst van onze boeren.

Klaas Hokse – directeur van Rouveen Kaasspecialiteiten – gaf hem mee dat Staphorst een unieke gemeente is, waar bevolking en gemeenteraad pal achter de boeren staan. Boeren zorgen niet alleen voor hun eigen bedrijf, maar zij zijn ook natuurbeheerders. De unieke samenwerking van de gebiedsgerichte aanpak maakt Hokse blij. Hierin zitten verschillende partijen, zoals boeren en Staatsbosbeheer, samen aan tafel om tot de beste oplossing te komen. In Staphorst gaat het om de veenweidegebieden waar de boerderij van Van Dalfsen middenin ligt.

Derk Boswijk  begon met aan te geven hoe hij bij veel boeren is geweest en wat een enorme impact het heeft dat PAS-melders opeens in een illegale situatie zijn gekomen waar ze zelf niets aan kunnen doen. “Politieke partijen die oproepen dat dit per direct gelegaliseerd moet worden, klinken heel sympathiek. Maar dit is vooral voor de bühne, want zonder doordacht plan zal dit meteen sneuvelen bij een rechter.” Hij zal zich daarom blijven inzetten voor een inhoudelijk goed plan om deze situatie wel te legaliseren.
Een aantal boeren uit de zaal vroeg zich af hoe het kon gebeuren dat een CDA, dat altijd voor de boeren opkwam, nu zo langs de zijlijn lijkt te staan. “Het lastige is dat wij een inhoudelijk verhaal hebben, én we in een kabinet zitten. Een partij als BBB kan veel zeggen vanuit de oppositie. Het gaat ons om de toekomst van de boeren. We hebben als Nederland een dure plicht naar de boeren om hen (financieel) te helpen. Zij moeten nu een goede boterham kunnen verdienen en we moeten waarborgen dat dat ook in de toekomst kan. Zonder dat er angst hoeft te zijn voor bijv. nieuwe natuur.” Aan het enthousiasme waarmee Boswijk opkomt voor de boeren zal het zeker niet liggen!