De heer K. de Jong hoopt op vrijdag 6 maart een lezing te houden met als titel ‘Scheppingsorde, rentmeesterschap en klimaatmars’.


In de zes scheppingsdagen zit een prachtige structuur. We leren hieruit de ordening tussen mensen en al het andere leven. Na de ontkenning van de schepping, o.a. door de evolutietheorie, ervaren christenen nu ook anti-Bijbelse invloeden op de verhouding tussen mens en dier. In de strijd om de ‘redding’ van deze wereld wordt een stortvloed van meningen ons opgedrongen. Maar hoe verhoudt zich dat met ons rentmeesterschap? Moeten we vooraan staan in de klimaatmars of juist een ander geluid laten horen? Daarom is het is belangrijk de Bijbelse visie te kennen. 

Klaas de Jong schreef boeken over dit onderwerp, waaronder: ‘De weg naar de Levensboom’ (een tekstverklaring van Genesis 1-3) en miniboeken over de scheppingswonderen van de honingbij en de koe.  
Wij hopen u opnieuw te ontmoeten op D.V. vrijdag 6 maart 2020. Van harte welkom! 

Informatie

Meer info: www.leusenseconferentie.nl
Datum: vrijdag 6 maart 2020
Thema: ‘Scheppingsorde, rentmeesterschap en klimaatmars’
Spreker: dhr. K. de Jong
aanvang: 20.00 uur (toegang gratis – wel is er een collecte)
Locatie: Maranathakerk, Burg. v.d. Grondenstraat 73,  7711 HS Nieuwleusen