De diaconieën van Hervormde gemeente de Rank en Gereformeerde kerk de Bron, Staphorst-Rouveen gaan ook dit jaar weer kerstpakketten maken en uitdelen aan inwoners van de gemeente Staphorst (en omgeving) die dat goed kunnen gebruiken of om wat voor reden dan ook in deze donkere dagen wat extra aandacht verdienen.

Zowel niet-kerkleden als kerkleden kunnen met boodschappen bijdragen aan een kerstpakket. “We willen als kerken ook buiten kerkmuren om, omzien naar elkaar en maatschappelijk betrokken zijn”, aldus de diakenen van beide kerken. De boodschappen kunnen op vrijdag 17 december tussen 19.00 en 20.00 uur en/of op zaterdag 18 december tussen 9.00 en 10.00 uur worden gebracht bij Gereformeerde kerk de Bron aan de Churchilllaan 2 in Staphorst. Dat kan coronaproof.

Uitdelen

Via o.a. de voorgangers en van gemeenteleden hebben we namen door gekregen van mensen die een pakket of een beetje aandacht goed kunnen gebruiken. De teller staat nu op ongeveer 60 adressen. Op zaterdag 18 december gaan de diakenen van beide kerken de pakketten maken en daarna op pad voor het uitdelen van de pakketten.

Inhoud

Voor het vullen van de pakketten is behoefte aan allerlei ‘droge’ producten zoals koffie, thee, macaroni, rijst etc. Verder is er behoefte aan blikken groente, blikken fruit en blikken vlees. Graag als het mogelijk is met een lange houdbaarheidsdatum. Liever geen glazen verpakkingen. Ook verzorgingsmiddelen zoals zeep, shampoo, deodorant, damesverband e.d. en wasmiddelen en andere luxe (cadeau)artikelen zijn van harte welkom.  Boodschappen die minder geschikt zijn voor de kerstpakketten en wat er nog overblijft gaat naar de Voedselbank.

Mocht u vragen hebben n.a.v. deze actie kunt u mailen naar: diaconie@gksr.nl of diaconie@derankstaphorst.nl