Jan Carlo Bos is door het bestuur van ChristenUnie Staphorst voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De pas 40-jarige Bos is sinds 2018 raadslid en politiek leider van de ChristenUnie. De geboren en getogen Rouvener, die in Staphorst woont, is al jaren maatschappelijk sterk betrokken. Hij was voorheen voorzitter van SC Rouveen en Dorpsvereniging de Munnikenslag en is nog bestuurlijk actief binnen de Oranjevereniging Staphorst. Hij werkt in het dagelijks leven bij de gemeente Nunspeet.  

Henk Lassche, voorzitter van de ChristenUnie, is blij met deze voordracht: “Jan Carlo kwam in 2018 voor ons in de raad. Hij heeft zich in de afgelopen vier jaar snel ontwikkeld tot een bekwaam politicus. Zowel binnen als buiten de ChristenUnie wordt waarderend over zijn bijdrage en inzet gesproken. Hij vertegenwoordigt en leidt de ChristenUnie op inspirerende wijze. Jan Carlo staat bekend om zijn benaderbaarheid en verbindende stijl. Hij is altijd gericht op ontmoeting en geeft echt vorm aan wat we willen zijn. Als christen er zijn voor de hele samenleving, oog én oor hebben voor alle mensen in de gemeente Staphorst.”  

Jan Carlo Bos reageert: “Het is een enorme eer dat ik ben voorgedragen om de lijst aan te voeren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb er veel zin in om me ook in de nieuwe periode met het team ChristenUnie in te zetten voor de inwoners in onze dorpen. Er liggen grote uitdagingen voor de komende jaren als het gaat om voldoende woningen, goede bereikbaarheid en duurzaamheid. Juist in deze tijd is het belangrijk dat er een gemeente is die aandacht heeft voor iedereen. Ik hoop en wil zo graag dat we dicht bij elkaar ook de komende vier jaar het goede zoeken voor onze lokale samenleving.” 

Op 18 november wordt door de leden van de ChristenUnie de volledige kandidatenlijst vastgesteld en het lijsttrekkerschap bekrachtigd.