De Diekzangers hebben op voorstel van het bestuur besloten de repetities uit te stellen in verband met de corona besmettingen die in Staphorst hoog oplopen. Wij hopen dat wij begin januari met een nieuwjaarsbijeenkomst alsnog te starten aldus het bestuur. De Diekzangers hebben voor Corona twee jaar lang veel optredens gehad in verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarmee werd de bewoners van de huizen veel plezier bezorgd. Het repertoire leent zich daar voor met ook liedjes uit de oude doos. Vaak zongen zij volop de hele avond mee. Jammer genoeg zit dat er voorlopig even niet in. De podia in de tehuizen zijn veelal te klein om de 1 1/2 meter bij optredens te kunnen hanteren. Bovendien treffen nogal wat directies maatregelen om de hudige golf te bestrijden met afstand houden en mondkapjes. De Diekzangers zijn overigens niet de enige organisatie die pas op de plaats moet maken. Her en der worden in Staphorst veel maatregelen getroffen het aantal besmettingen terug te dringen. Hopelijk gaat dat effect sorteren en breken er betere tijden aan. Tot dan willen bestuur en leden Diekzangers zorgpersoneel, de huisartsenpost met hun medewerkers en iedereen die bij het terugdringen van Covid betrokken is sterkte wensen.