Rouveen- Afgelopen week vierde Royal Kids haar eerste lustrum. Dit werd sportief gevierd met actieve peutergym voor de peuters en een uitdagende ouder-kind bootcamp voor de BSO-kinderen. De allerkleinsten mochten genieten van een snoezelruimte.  De feestdag werd afgesloten met een gezellige en gezonde maaltijd. Voor ouders, kinderen en medewerkers was dit een mooie gelegenheid om elkaar in ontspannen sfeer te ontmoeten. 

Royal Kids opende 5 jaar geleden de deuren van haar kinderopvang in d’ Olde Baank in Rouveen. Inmiddels weten de ouders met hun kinderen goed de weg te vinden naar de dagopvang, peuterspeelgroep of buitenschoolse opvang. Ouders kiezen met name voor de kleinschaligheid. Royal Kids werkt met kleine groepen die half zo groot zijn als bij de reguliere opvang, waardoor er meer aandacht voor de kinderen kan zijn. Er wordt ruim tijd besteed aan de samenwerking met de ouders, onder andere door een uitgebreide overdracht. 

Royal Kids wil elk kind echt zien en inspelen op de behoefte en ontwikkeling van het kind. Er wordt gezorgd voor een rustige maar stimulerende omgeving. Voor de dagopvang en peuterspeelgroep wordt er gewerkt met het VVE-programma Startblokken. Voor de BSO wordt met een breed scala aan activiteiten aangesloten bij de wensen en ontwikkeling van de kinderen. Er is een grote oudertevredenheid en er wordt veel in geïnvesteerd om dat zo te houden. 

Sinds dit jaar werkt Royal Kids met een tweede groep voor de dagopvang. Voor de peuterspeelgroep op maandag, woensdag en vrijdag is er momenteel een wachtlijst. Voor de dagopvang en buitenschoolse opvang zijn er op alle dagen nog een aantal plaatsen beschikbaar. Ouders die graag meer informatie willen, zijn van harte welkom voor een kennismakingsbezoek aan de locatie. Bel  (06 29793063) of mail (info@kinderopvang-royalkids.nl) met Rolinda voor een afspraak.