Aanstaande maandagavond, 22 februari 2021, organiseert de Staatkundig Gereformeerde Partij een verkiezingsbijeenkomst te Staphorst.

Daarbij zullen aanwezig zijn: parlementariër (en oud-dorpsgenoot) R. Bisschop, de nummer 2 op de kandidatenlijst van de SGP. Reeds gedurende acht jaar heeft hij zitting in de Tweede Kamer. Hij kan dus bogen op ruime ervaring. Naast hem zullen deelnemen de heren J. Kuijers, directeur van de plaatselijke Koning Willem Alexanderschool, en de heer M. Slingerland, wethouder te Zwartewaterland.

Beiden staan eveneens op de kandidatenlijst voor de in maart te houden Tweede Kamerverkiezingen. Zij zullen de standpunten toelichten die de SGP ten aanzien van een aantal belangrijke politieke thema’s inneemt, zoals: landbouw, migratie/integratie, de positie van één verdieners, veiligheid, defensie enz.  Hierbij zal er ruime gelegenheid zijn tot vragenstellen, uiteraard ook over andere thema’s.  

Helaas zal één en ander niet zoals gebruikelijk in een openbare vergaderplaats gebeuren. De reden is bekend. Daarom wordt het een digitale bijeenkomst. Laat dat echter niemand afschrikken. Als u onderstaande aanwijzingen volgt kan er niet veel mis gaan. Alle belangstellenden roepen we op: 

Luister mee via de volgende link : https://youtu.be/PBL_1oiYyLo  

of ga het online-gesprek aan met de heren. Klik in dat geval op onderstaande link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJmZTZhOGUtMGIyMy00NGY1LWI5MjQtMjUwZTlhZGNlOWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c96e1670-c388-4ce7-b3f5-0519799ae5be%22%2c%22Oid%22%3a%2288d07746-dd58-48dc-817f-24803a813642%22%7d

Hebt u Microsoft teams al op uw computer/device? Kies dan ‘Microsoft Teams openen.’ Hebt u dat nog  niet dan verschijnt er een venster waaruit u kunt kiezen: De Windows-app downloaden, of: Doorgaan in deze browser. Als u een van beide aanklikt wijst de rest zich vanzelf.

Tip: Probeer in de komende dagen de link alvast een keer uit. U kunt deze link namelijk steeds weer gebruiken. Er wordt vóór maandag 19.15 uur geen verbinding gemaakt met de uitzending. Het maximum aantal deelnemers via MS Teams is 250, dus logt u wel op tijd in, vanaf 19.15 uur. Aanvang van deze avond: half acht.