Van 23 september tot en met 8 oktober vinden weer de jaarlijkse fietscontroles plaats. De fietsen van verschillende groepen basisschoolleerlingen worden dan beoordeeld door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Staphorst.

Leerlingen waarvan de fiets wordt gecontroleerd krijgen van school een brief met informatie en de beoordelingskaart. Eventuele gebreken kunnen dan nog tijdig worden verholpen.