Niemand staat voor z’n plezier onder bewindvoering. Bewindvoering is het laatste redmiddel om grote financiële problemen op orde te krijgen of om mensen te helpen die hun eigen geldzaken niet kunnen beheren. Dat een rechter hiervoor akkoord moet geven, geeft aan hoe ingrijpend bewindvoering is. Bij bewindvoering denk je misschien gelijk aan mensen die schulden hebben. Maar ook mensen met een verslaving, geestelijke of lichamelijke beperking kunnen onder bewindvoering komen te staan. Je kunt bewindvoering voor jezelf aanvragen, maar anderen – zoals je partner, familieleden, een verzorgingsinstelling of de Officier van Justitie – mogen dit ook doen. Het hangt geheel af van de situatie.

Geen toegang meer tot eigen financiën

Bewindvoering beschermt mensen tegen zichzelf. Het betekent dat zij niet bij hun eigen vermogen kunnen en dit ook niet meer mogen beheren. De gekozen bewindvoerder neemt al deze taken op zich. Hij dient dit uiteraard zo goed mogelijk te doen. Ieder jaar legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de rechtbank. Andere woorden voor bewindvoering zijn ‘beschermingsbewind’ en ‘onderbewindstelling’. Overigens is het niet zo dat een bewindvoerder ook schulden aflost. Die verwarring wordt weleens gemaakt. Maar dit is niet een standaard taak van een bewindvoerder. Bewindvoering is wat anders dan schuldsanering.

Hoe verloopt de aanvraag

De aanvraag voor bewindvoering doe je zelf of verloopt via een ander. Je kunt ook voor een ander bewindvoering aanvragen. In beide gevallen moet dit bij de kantonrechter. Op rechtspraak.nl staat een aantal formulieren die ingevuld moeten worden. Ook stel je de rechtbank op de hoogte van wie jouw bewindvoerder is. De bewindvoerder kies je zelf. In het hele land vind je bewindvoerders. Woon je bijvoorbeeld in (de omgeving van) Rotterdam? Zoek dan eens op bewindvoering Rotterdam. Na de aanvraag ontvang je een uitnodiging voor een besloten zitting, waarin de rechter een aantal vragen stelt en vervolgens een besluit neemt.

Geeft rechter akkoord?

Het is dus de rechter die bepaalt of iemand onder bewindvoering komt te staan. De rechter gaat niet standaard akkoord met een aanvraag, omdat bewindvoering zoveel impact heeft. Immers, onder bewind kun je niet zelfstandig meer beslissingen nemen over je eigen geldzaken. De kans is groot dat een rechter zich terughoudend opstelt. Ben je er zeker van dat bewindvoering de enige uitweg is (voor iemand uit je omgeving)? Dan wordt aangeraden bewindvoering aan te vragen. Je kunt natuurlijk ook advies aanvragen bij een bewindvoerderskantoor.

Andere financiële hulpvormen

Er bestaan ook minder ingrijpende maatregelen om financiën op orde te krijgen. Budgetbeheer is zo’n alternatief. Hierbij draag je vrijwillig je geldzaken over en hoeft er geen rechter aan te pas te komen. Een budgetbeheerder gaat dan samen met jouw de financiën op een rijtje zetten en bekijkt naar besparingen die mogelijk zijn. Ook zorgt hij ervoor dat rekeningen betaald worden, mits het basisinkomen voldoende is. Dit komt allemaal in een budgetplan. Benieuwd naar de mogelijkheden in jouw regio? Zoek dan eens op ‘budgetbeheer’ plus bijvoorbeeld jouw woonplaats: budgetbeheer Rotterdam. De zoekopdracht kan natuurlijk ook specifieker, zoals bewindvoering rotterdam zuid.