Er zijn maar liefst 300 spoedeisende hulpbehandelingen per dag voor 65-plussers die gevallen zijn. Dat komt neer op eentje per 4 minuten. Uit onderzoek van Invacare, gebaseerd op cijfers van VeilgheidNL, Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de statistiek.

Onveiligheid in huis en per provincie

Verreweg de meeste valongevallen (44%) vonden in of om het huis plaats. Het afgelopen decennium steeg de onveiligheid van ouderen behoorlijk:

  • 11% stijging van ernstig letsel na een valongeval bij 65-plussers, van 2010 tot 2019
  • 19% stijging van ernstig letsel na een valongeval bij 85-plussers, van 2010 tot 2019

Verder laat de prognose zien dat de stijging alleen maar verder zal toenemen.

Langer veilig blijven wonen

Volgens Invacare is het nodig dat de maatschappij wakker geschud wordt met deze cijfers. Directeur Desiree de la Fuente-van Baal vindt dat er meer aandacht aan onveiligheid moet worden besteed: “Hoe ouder mensen worden, des te groter het risico dat ze vallen en de gevolgen daarvan ervaren. Terwijl het een kleine moeite is om voor personenalarmering te kiezen, waardoor mensen langer veilig kunnen blijven wonen in het comfort van hun eigen huis. Dit biedt een veilig gevoel voor ouderen én hun familieleden. Vallen zij of worden zij onwel, dan zorgt één druk op de draagbare alarmknop voor een oproep tot hulp. Alarmopvolging kan door een professionele alarmcentrale die dag en nacht bereikbaar is, of door eigen contactpersonen. Hiermee is een gevoel van veiligheid binnen handbereik voor iedereen.”