Natuur en Milieu Overijssel laat de Noorderling zich een slag in de rondte schrikken met het volgende bericht:

Beste ,

Zoals je weet zetten wij ons in voor een mooi en duurzaam Overijssel. Met duurzame energieopwekking, een rijke natuur en duurzame leefstijlen met circulaire economie. Samen met jou en vele anderen.

Vaak is het helder wat er moet gebeuren. Soms is het wat ingewikkelder.

Met deze mail willen wij je vragen met ons mee te denken. Eerder vroegen wij je al om mee te denken over onderwerpen als de terugkeer van de wolf, vliegvakanties en biodiversiteit. Dat heeft tot veel positieve reacties geleid, die ons echt hebben geholpen in het werk.

Vandaag hebben wij een vraag over de strijd om de ruimte, hier in Overijssel.

Nederland is dichtbevolkt, ruimte is schaars en vraag naar ruimte blijft maar groeien. Dat zien we ook in Overijssel. 

We willen meer natuur, meer huizen, voldoende landbouw, recreatie, zonneparken, autowegen en ruimte voor rivieren. Daarbij stuit je snel op zaken waar we onze ogen echt niet lang voor kunnen sluiten. 

Neem het gebrek aan voldoende woningen, die maakt dat de huizenprijzen steeds verder omhoog schieten en het voor met name jongeren haast onmogelijk is om een eigen huis te kopen. 

Iedereen moet ergens kunnen wonen. Maar … waar kunnen nieuwe huizen staan? 

Willen we nieuwbouw in de steden, allemaal dicht op elkaar, of willen we juist mooie, groene wijken ten koste van de open ruimten op het platteland?

Op dit moment worden diverse plannen voor massale woningbouw ontwikkeld. Zo heeft het Economisch Instituut voor de Bouw voorgesteld om maar liefst 35.000 woningen te bouwen in de groene polders ten noorden van Zwolle. Als dat doorgaat, verrijst daar een hele nieuwe stad, ter grootte van Lelystad! 

Hoe verhoudt zich dit tot het klimaatprobleem, die maakt dat we ruimte nodig hebben om duurzame energie op te wekken en daarnaast ook nog ruimte nodig hebben om bomen te planten?

En hoe zorgen we dat er voldoende ruimte blijft voor bedrijvigheid, transport, voor landbouw en natuur in Overijssel?

‘Niet alles kan overal,’ stelde de (landelijke) Adviescommissie over de stikstofproblematiek al vast. 

We moeten slimme keuzes maken en accepteren dat we soms op grenzen stuiten. 

Maar dat is zo makkelijk nog niet. 

Misschien kunnen we functies combineren. Zijn er nieuwe manieren om met onze ruimte om te gaan? W/ie beslist hierover?

Is dat een zaak voor de politiek, ook als het gaat om onze eigen achtertuin?

Graag horen we van jou hoe jij hierover denkt. 

Deel je mening en ervaringen met ons via de mail. De reacties nemen we mee in onze plannen voor de komende jaren.

Hartelijke groet,

Natuur en Milieu Overijssel

Matthijs Nijboer