Vorige week hebben we de  werkzaamheden op de projecten ‘Vledders & Leijerhooilanden’ en ‘Spoortippe-Punthorst’ weer hervat. In de Vledders zijn we verder gegaan met het plagwerk.

Op het project  Spoortippe leggen we momenteel duikers en plaatsen we stuwen zodat het waterschap het waterpeil de komende jaren op de juiste wijze kan regelen.