Op 23 juni a.s. beslist de gemeenteraad van Staphorst of de resultaten van het door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (Bing) gehouden integriteitsonderzoek wel openbaar, niet openbaar, of gedeeltelijk openbaar behandeld kunnen worden in de raadsvergadering van 30 juni 2020.

Eind 2019 heeft het presidium van de gemeente Staphorst (alle fractievoorzitters van de gemeenteraad, de griffier en de burgemeester als voorzitter) onderzoeksbureau Bing opdracht gegeven voor een integriteitsonderzoek. In de afgelopen week hebben het presidium en de raadsleden het onderzoeksrapport onder geheimhouding ontvangen. Op 23 juni besluit de gemeenteraad van Staphorst welke onderdelen daarvan openbaar kunnen worden behandeld. De  stukken die openbaar worden, komen vervolgens op 24 juni om 09.00 uur online op de raadsagenda voor 30 juni. Op 30 juni zal de raad het onderzoeksrapport dan inhoudelijk in de raadsvergadering behandelen. 

Op 23 maart 2020 was het onderzoek afgerond, maar bleef het rapport tot nader order bij Bing. Voor een zorgvuldige behandeling van het rapport vindt het presidium de fysieke aanwezigheid van alle raadsleden noodzakelijk en de raad vergaderde vanwege corona toen al digitaal. Nu we maanden verder zijn, wil het presidium niet langer wachten met het behandelen van de bevindingen. Met het zomerreces voor de deur is naar andere mogelijkheden gezocht.

De oplossing is gevonden in een tijdelijke uitbreiding van de raadszaal. Dat maakt fysiek vergaderen met 1,5 meter afstand alsnog mogelijk. De raadszaal en de naastgelegen ruimte worden hier speciaal voor deze gelegenheid eenmalig op ingericht. Helaas heeft dit wel beperkingen; er is geen plaats meer voor een publieke tribune. De raadsvergadering is gewoon openbaar, maar zal voor publiek uitsluitend online en op de radio te volgen zijn. Inspreken blijft wel mogelijk. Voor insprekers wordt een plek in het gemeentehuis ingericht waar de vergadering gevolgd kan worden. Op het moment van spreken worden zij dan naar de vergadering begeleid. Ook voor de pers zijn er op verzoek mogelijkheden om in het gemeentehuis aanwezig te zijn.