Vorige week heeft Stéphanos leercentra geopend op twee locaties in Namitalala. Namitalala is een ‘achtergebleven’ gebied gelegen in het Michiru gebergte, in het Blantyre district, 26 km. verwijderd van de Stéphanos compound. 

De opening werd verricht in aanwezigheid van Stéphanos directeur Van der Ham en de directeur van het Ministerie van Planning & Ontwikkeling. “Stéphanos is werkzaam in de meest afgelegen gebieden en is daarbij gedreven door het Bijbelse voorbeeld dat ‘de Heere het verlorene zoekt’, zoals ook afgebeeld op een schilderij op de binnenmuur van het Leer Centrum”, aldus Van der Ham bij de opening. De directeur van Planning & Ontwikkeling sprak zijn dank uit voor het werk dat Stéphanos mag doen voor de Malawiaan. 

Met de oplevering van deze projecten heeft het Stéphanos Dorpsontwikkelingsprogramma sinds 2009 meer dan dertig leercentra opgeleverd. De leercentra worden ‘s ochtends gebruikt voor kleuter onderwijs, ‘s middags voor volwassenonderwijs en één keer per maand voor het consultatie bureau. Programma manager Thea Mawaya – Den Ouden; Deze leercentra zijn plaatsen waar dagelijks Gods Woord open mag gaan, hetzij een kinderbijbel of een gewone Bijbel. Een plaats waar jong en oud leert lezen en schrijven. Niet langer onder een boom, maar in een prachtig lokaal, beschut tegen weer en wind. Het is ons verlangen dat iedereen ook die Goede Herder persoonlijk mag leren kennen. Dat ze Zijn stem mogen horen en Hem zullen volgen. Zo mag er nog steeds worden gezaaid, opdat Zijn Huis vol worde.” Deze leercentra zijn onderdeel van een vijfjarenplan voor dit gebied. Er zullen de komende jaren nog 8 leercentra volgen.

De reformatorische stichting Stéphanos geeft hulp en onderwijs aan (wees)kinderen en hun familie. In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk met de Bijbel in de hand. Voor Zambia geldt dat de werkzaamheden voornamelijk zijn gericht op evangelisatie.

Foto’s Openingshandeling leercentrum door directeur J. van der Ham en een foto van een leercentrum (Beeld: stichting Stéphanos)