Het bestuur van de fietsgroep van Stichting Welzijn Staphorst is bij elkaar geweest en heeft met elkaar gesproken over het samen fietsen. 


Wanneer de regels het weer toelaten, gaan het fietsen op de woensdagmiddag weer starten in groepjes van 10 personen. Er worden dan verschillende routes gefietst. 
Het verzamelen is om 13:00 uur bij het Dienstencentrum en de groep vertrekt dan om 13:15 uur vanaf Berkenlaan 1. 
Zodra er gestart mag worden, zal dit bekend worden gemaakt via www.sws-staphorst.nl en de media.