De verwachte ernstige verkeershinder zal ongeveer plaatsvinden vanaf 19:00 uur tot 20:30 uur.
Oorzaak is de laatste wandelavond van de AVONDVIERDAAGSE georganiseerd door Stichting Wandel Organisatie Staphorst.

Vanaf de sporthal (Hoogeweg) zal het legioen via de Bergerslag en de Ebbinge Wubbenlaan naar de V.V. Staphorst wandelen, voorafgegaan door vier dames van de organisatie met daarachter  muziekvereniging Prinses Margriet.

We verwachten dat heel Staphorst  zal uitlopen om dit spektakel te aanschouwen, om onze wandelaars juichend en klappend naar de finish te schreeuwen. Dat het marktplein vol auto’s zal staan, trottoirs / voetpaden niet meer begaanbaar door de vele, vele toeschouwers.

Komt het zien, komt het zien. GENIETEN!

Voor de route kijk je hier…