Het is voorjaar en daarom houdt het comité RHOE weer de jaarlijkse plantenactie. Veel vrijwilligers helpen altijd om de actie goed te laten verlopen. Ook dit jaar komen ze weer met eenjarige planten aan de deur. 

De aktie

In Nagydobrony in de Oekraïne is sinds 1996 een kindertehuis. In dit tehuis wonen alleen maar meisjes die wees zijn of waarvan de ouders niet voor hen kunnen en/of willen zorgen. In 2020 bereikte het kindertehuis een recordaantal inwoners. 78 meisjes waarvan het jongste meisje pas één jaar oud is. 

Als RHOE (Rouveen Helpt Oost Europa) zijn we met dit kindertehuis in contact gekomen via Richard en Roelienke 

Wagenaar uit Rouveen. Zij werken vanaf januari 2021 een jaar lang in dit kindertehuis. Zij geven aan dat de speelruimte van de meisjes in het tehuis erg krap is.  Geld om uit te breiden ontbreekt. Als RHOE willen wij door middel van de plantjesactie financieel bijdragen aan dit project. 

Helpt u mee? Bestel dan plantjes. Je kunt ze hier bekijken en bestellen.