30 jaar geleden bestond Landmans Welvaart 70 jaar. Ter ere daarvan werd een balpen uitgegeven. Voor het 100-jarig jubileumboek is de vereniging op zoek naar een foto van deze balpen.

De foto kunt u sturen naar landmanswelvaart@gmail.com of naar Klaas Slager 0629147509

Landmans Welvaart is een vereniging op Christelijke grondslag, die gedurende de wintermaanden een zestal malen bijeen komt. We laten ons dan door deskundigen voorlichten over allerlei actuele zaken, waarmee de melkveehouderij te maken heeft, of mee te maken gaat krijgen.