Op dinsdag 20 april bespreekt de gemeenteraad het plan van de groep Rouveen voor Iedereen voor de Levensboomlocatie. De afgelopen jaren heeft Rouveen voor Iedereen samen met de gemeente en woonstichting VechtHorst gewerkt aan de uitwerking van het plan. Er ligt nu een plan dat aan de meeste uitgangspunten van de gemeenteraad voldoet. Nu is het aan de raad om een mening over het plan te vormen.

Rouveen voor Iedereen is een samenwerking van een groep inwoners met zorgaanbieder Omega Groep en ontwikkelaar Junco. Zij wonnen twee jaar geleden een uniek participatietraject dat door de raad was opgestart om tot invulling van de Levensboomlocatie aan de Esdoorlaan in Rouveen te komen. De locatie kwam vrij nadat basisschool De Levensboom is verhuisd. De afgelopen tijd is het plan samen met de gemeente en woonstichting VechtHorst uitgewerkt.

Woonzorgcomplex met twee verdiepingen

Het initiatief van Rouveen voor Iedereen ziet op veilige huisvesting voor jongvolwassenen met een zorgvraag. Het voorstel is om een woonzorgcomplex met twee verdiepingen te laten bouwen door ontwikkelaar Junco. Na oplevering wordt VechtHorst eigenaar van het gebouw. Het gebouw krijgt twee vleugels. In de ene vleugel komen twintig zorgappartementen voor de jongvolwassen met een zorgvraag. Zorgaanbieder Omega Groep huurt deze appartementen en biedt de zorg. In de andere vleugel komen acht appartementen die VechtHorst zelf gaat verhuren.

Deel kavel blijft eigendom gemeente

Bij de uitwerking van het plan bleek het moeilijk om te voldoen aan alle uitgangspunten die de gemeenteraad had meegegeven. Uiteindelijk legt Rouveen voor Iedereen, na gesprekken met de gemeente en VechtHorst, nu een plan voor dat van enkele uitgangspunten afwijkt. De grootste verandering zit in de kavelverkoop. Uitgangspunt is dat de hele kavel verkocht wordt en zichzelf financiert. De betrokken partijen stellen nu aan de raad voor om niet de hele kavel te verkopen. Het overige deel wordt door de ontwikkelaar ingericht voor openbaar parkeren en openbaar groen en blijft daarmee gemeentegrond.

Opiniërende raadsvergadering

De gemeenteraad gaat het plan eerst opiniërend bespreken. Dat betekent dat de raadsleden vooral informatie en standpunten met elkaar zullen delen. Bij een opiniërende vergadering hebben inwoners gelegenheid om in te spreken. In deze vergadering bepaalt de raad zelf of in een volgende vergadering een besluit kan volgen. De raadsvergaderingen worden vooraf gepubliceerd en zijn digitaal te volgen via de website.

Vervolgtraject

Mocht de raad positief besluiten, dan tekenen partijen de Intentieverklaring. Junco gaat namens Rouveen voor Iedereen het projectplan nader uitwerken. Dit zal gelijk op gaan met de procedure die nodig is om de bestemming van het perceel te herzien. Nadat dit nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld kan Junco de omgevingsvergunning voor de bouw aanvragen. Naar verwachting (zonder zienswijzen en/of beroep tegen het plan) kan deze vergunning in het 4e kwartaal van 2021 verleend worden.