Op vrijdag 26 maart heeft wethouder Mulder de eerste kleinschalige windmolen in de gemeente Staphorst laten draaien. Dit deed hij bij Melkveebedrijf Kisteman in Rouveen.

Wethouder Mulder: “In januari 2020 hielden wij een informatieavond voor burgers die meer wilden weten over de nieuwe spelregels die sinds juni 2020 gelden voor het plaatsen van kleinschalige windmolens. Bedrijven vroegen al snel een vergunning aan. Kisteman is de eerste die daadwerkelijk tot plaatsing kon overgaan. Twintig jaar lang energie opwekken, overdag en ’s nachts zolang het waait. Mooi dat we dit als gemeente mede-mogelijk maken.”

Melkveebedrijf Kisteman is trots dat het de eerste windmolen plaatst in het dorp: “Wij gebruiken per jaar zo’n 60.000 kWh. Dit type van de EAZ-windmolen wekt ongeveer 28.000 kWh per jaar op. De rest doen wij met de zonnepanelen op het dak, zo komen we een heel eind richting energieneutraliteit.”

Pieter Koehoorn van E.A.Z. Wind is blij dat zijn bedrijf de molen mag leveren. “We plaatsen in Staphorst nu twee molens, waarvan dit de eerste is. In het totaal hebben we er in Nederland al zo’n vierhonderd geplaatst.”

Nieuw beleid

De Gemeente Staphorst heeft sinds juni 2020 nieuw beleid voor het plaatsen van kleinschalige windturbines van maximaal 25 meter hoog. Plaatsing van dit soort molens is mogelijk op bedrijventerreinen en in het buitengebied bij (agrarische) bedrijven. Binnen het beschermd dorpsgezicht en in natuurgebieden zijn windturbines niet toegestaan.

Per gebied zijn verschillende types toegestaan. Het gaat om windturbines met horizontale en een verticale as. In het stedelijk gebied zijn alleen windturbines toegestaan met een verticale as en een maximale rotordiameter van 2 meter. De ‘traditionele’ windturbines met een horizontale as mogen in het buitengebied worden geplaatst en op het bedrijventerrein ‘De Esch’. Bij plaatsing op het maaiveld bedraagt de ashoogte van een kleinschalige windturbine maximaal 25 meter.