De provincie Overijssel heeft besloten om langeafstandsfietsroutes niet langer te ondersteunen. Afgelopen week heeft de provincie zelfs al de nodige bordjes verwijderd. Hierdoor vallen gaten in het landelijke fietsroutenetwerk.

Met name recreatieve fietsers zijn volgens de ANWB hiervan de dupe: die zien immers geen provinciegrenzen. Ook benadeelt Overijssel hiermee andere provincies die LF-routes over hun grondgebied hebben lopen: zij hebben nu een incomplete route. De ANWB is boos en doet een dringend beroep op de provincie de borden op korte termijn weer terug te plaatsen en zich coöperatief op te stellen in de landelijke samenwerking. 


De actie van Overijssel is het gevolg van een koerswijziging: alleen fietsroutes in de eigen provincie worden nog ondersteund terwijl provincie-overstijgende voorzieningen voor fietsers worden opgeheven. Zo is bij de populaire Saksenroute al een aanzienlijk deel van de bordjes verwijderd. Deze route maakt deel uit van van de Ronde van Nederland en is nu door de actie van de provincie onbruikbaar geworden.


Over het onderhoud van de LF-routes zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in overeenkomsten. Deze afspraken worden nu eenzijdig geschonden.Overijssel is als enige provincie niet bereid om mee te werken en bij te dragen aan een hoogwaardige landelijke routestructuur voor fietsen.


De ANWB werkt samen met de Fietsersbond en de Wielersportbond NTFU in de Stichting Landelijk Fietsplatform. Deze stichting zet zich in voor het stimuleren van het recreatieve fietsen in Nederland en het beheer van de LF-routes. Kijk voor meer informatie op www.fietsplatform.nl