De dorpsraad Rouveen is begonnen met het opstellen van een Dorpsagenda. Daarvoor heeft ze hulp van de inwoners van Rouveen gevraagd. Hoe willen zij dat hun dorp er in de toekomst uit ziet? Welke onderwerpen zijn meer of minder van belang?

In de Dorpsagenda zullen thema’s aan de orde komen waarmee de dorpsraad de komende jaren actief aan de slag wil.

Tot en met 8 februari kan een enquête worden ingevuld waarvan e uitkomst mede bepaald welke onderwerpen aan bod komen. Voor de enquête kunt u terecht op de website van de dorpsraad.