Staphorster wethouder Lucas Mulder zette vandaag samen met gedeputeerde Monique van Haaf zijn handtekening onder een intentieovereenkomst over de ontwikkeling van een energiegebied rond de Uithofsweg in Staphorst. In deze nieuwe broedplaats kunnen duurzame ondernemers een plek krijgen om vanuit dit nieuwe initiatief een substantiële bijdrage te leveren aan energietransitie.

Monique van Haaf:

‘Om daadwerkelijk stappen te zetten in de opgaven waar we voor staan moeten we veel meer handelen vanuit kansen en mogelijkheden die gebieden met verschillende landschappen, inwoners, ondernemers en overheden ons aanreiken’,

Het grensgebied tussen de gemeenten Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland kent een sterke dynamiek van ondernemers met duurzame, energie-gerelateerde ontwikkelingen. Er liggen hier grote kansen om via een innovatieve inzet van duurzame elektriciteit en duurzaam gas een koploperspositie binnen de energietransitie te ontwikkelen.

Lucas Mulder: ‘De gemeente Staphorst wil nu met innovatieve ondernemers een nieuw circulair energiegebied laten ontstaan waarbij bedrijven elkaar versterken en gezamenlijk het gebied organisch laten groeien. Enerzijds ingegeven door de eindigheid van fossiele brandstoffen, maar vooral om de circulaire economie en het duurzaam produceren in de volle breedte te omarmen.’

In de oksel van de A28/N377 ontstaat zo een broedplaats voor pionierende ondernemers die een bijdrage leveren aan de nieuwe economie. Enthousiasme alom voor dit initiatief en een voorbeeld voor de toekomst.

Maar vanuit het bestaande provinciale omgevingsbeleid kon de provincie hier niet mee instemmen. Overijssel en Staphorst startten daarom een pilot  om breder te kijken naar de mogelijkheden voor een energiegebied op deze locatie. Door niet het bestaande beleid als enige randvoorwaarde te nemen.

De twee bestuurders kijken breder naar de kansen en mogelijkheden die er zijn, ook met buurgemeenten. Monique van Haaf: ‘Provincie en gemeente kijken hoe een integrale gebiedsontwikkeling hier zich verhoudt tot andere opgaven zoals duurzame energie, klimaatbestendigheid, duurzame landbouw en biodiversiteit. Nieuwe initiatieven verkennen en regie houden op de ruimtelijke gevolgen en kwaliteit bij grote energieopgaven waar wij als overheden mee te dealen hebben.’

Deze nieuwe manier van bestuurlijke samenwerking tussen de provincie en de gemeente Staphorst is 26 oktober bekrachtigd met een intentieovereenkomst.