De ChristenUnie in Overijssel vindt het Drentse plan om zon op land te beperken buitengewoon interessant. CU-statenlid Sybren Stelpstra: ‘Het lijkt er op dat je op die manier zon op dak kan stimuleren en voorkomen dat “energie-cowboys” maar land opkopen voor de exploitatie van zonne-energie.’ 

De fracties van de ChristenUnie, PvdA en die van het CDA vragen aan het college naar een verkenning van de Drentse aanpak voor Overijssel.  Zij willen weten hoeveel zon op land er nu al geprognotiseerd is in Overijssel. Het College van GS zou in het kader van de regionale energiestrategie in West Overijssel en Twente de biedingen kunnen aangeven met zo mogelijk een overzicht per gemeente. Stelpstra wil namens de andere Statenfracties weten wat er al is gerealiseerd en in de planning staat. 

Gemak

Drenthe wil met de nieuwe aanpak voor zon op land voorkomen dat het gemak van zonne-akkers ten opzichte van het veel ingewikkelder en duurder plaatsen van zon op dak (meer afzonderlijke oppervlakten, stroomkabels en aansluitingen) gaat prevaleren. ‘Welke afwegingen spelen daarbij een rol?’, zo wil het ChristenUnie-Statenlid weten. ‘In hoeverre gaan criteria als complexer en duurder, lasten en lusten, eigenaarschap inwoners of andere daarin een rol spelen? Verdringt het ‘gemak’ van zon op land niet de voorkeur voor zon op dak? 

Uitzondering

Namens zijn eigen partij wil Stelpstra weten of de Drentse aanpak ook voor Overijssel een begaanbare weg is.  Het statenlid van de ChristenUnie wil daarbij dat er in elk geval een uitzondering wordt gemaakt voor dubbelfuncties als parkeerdekken, voormalige vuilstorten of in de infrastructuur zoals snelwegen.  Wat vraagt de Drentse aanpak aan maatregelen voor aanpassing van de omgevingsverordening  en hoeveel tijd gaat er gemoeid met de realisatie van een dergelijke besluitvorming.