De gemeenteraad van Staphorst heeft op 23 juni 2020 een bestemmingsplan vastgesteld dat kleinschalige windmolens toestaat. Deze zijn mogelijk in het buitengebied en op bedrijventerreinen.

In het buitengebied mogen de windmolens 25 meter hoog zijn (ashoogte), en alleen op agrarische bouwblokken of niet-agrarische bedrijfsbestemmingen worden geplaatst. Op bedrijventerreinen mogen deze over het algemeen op bedrijfsgebouwen worden geplaatst. Deze windmolens zijn ook kleiner. Windmolens zijn niet mogelijk in woongebieden.

De gemeenteraad heeft diverse waarborgen opgenomen in het bestemmingsplan om vormen van overlast te voorkomen. Zo is het belang van de weidevogel bijvoorbeeld meegenomen. Deze aspecten worden beoordeeld bij een aanvraag omgevingsvergunning voor een windmolen.

Het bestemmingsplan is op 16 september 2020 onherroepelijk geworden. Vanaf nu kunnen vergunningsaanvragen voor kleine windmolens worden ingediend. “We zijn benieuwd hoeveel aanvragen binnenkort worden ingediend, mooi dat dit nu mogelijk is voor onze ondernemers”, aldus wethouder Mulder.