Nationale Ziekendag, de tweede zondag van september is een initiatief van de Zonnebloem dat tijdens het 25-jarig jubileum van de vereniging in 1974 is gestart. Het doel was om de mensen bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving.

De Zonnebloem is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het welzijn van mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap.

Wij van de Zonnebloem, afdeling Staphorst besteden aandacht aan deze Ziekendag door bij de gasten/deelnemers een fruitbakje te bezorgen met een kaartje met daarop een prachtig gedicht. Daar wij in deze moeilijke tijd nauwelijks of geen activiteiten kunnen uitvoeren hebben wij besloten om iets extra’s te doen. Daar het voor de vrijwilligers ook niet gemakkelijk is en de gasten/deelnemers nauwelijks of niet mee naar buiten genomen kunnen worden hebben ook zij een fruitbakje ontvangen.

Blijf gezond en wij denken aan jullie.