We hebben voor het eerst na de zomervakantie afgezwommen voor diploma A.Met de ouders opgepaste afstand aan de kant werden de vereiste onderdelen afgelegd.


Het diplomazwemmen werd afgenomen door de juffen Esther en Marijke.
Jongens en meisjes van harte gefeliciteerd!


De geslaagden zijn: Levi Bisschop, Milan Jansen, Ruben Hak, Florian Kin, Myrthe Kollen, Alexandra Luning, Abel Meindertsma, Valentijn Paquot, Fleur Troost, Loisah Tromp.