Op 17 februari is tijdens een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis aan een inwoner van de gemeente Staphorst het Nederlanderschap verleend.

Tijdens de ceremonie heeft de heer F. Majid ten overstaan van burgemeester Kok de verklaring van verbondenheid afgelegd waarna hij officieel het Nederlanderschap heeft verkregen.

Verklaring van verbondenheid

Een naturalisatieceremonie is een ceremonie voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of door een optieprocedure. Tijdens de naturalisatieceremonie wordt stilgestaan bij de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Iedereen van 16 jaar en ouder moet bij de naturalisatieceremonie een verklaring van verbondenheid afleggen. Hiermee belooft hij of zij om de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.