Ruim twee weken geleden, op 11 mei, zijn de basisscholen en kinderopvang weer gedeeltelijk open gegaan. Een mooie ontwikkeling, waarin we zien en merken dat dit goed verloopt binnen onze gemeente. Het zal opnieuw wennen zijn aan deze nieuwe situatie. Maar tegelijkertijd is het prettig dat kinderen weer opvang en onderwijs op school krijgen aangeboden.

Wethouder Lucas Mulder: “Als wethouder van onze kinderrijke gemeente, ben ik blij met deze ontwikkeling. Mijn complimenten aan directies, leerkrachten, vrijwilligers en anderen die hierin van betekenis zijn. We realiseren ons als gemeente goed dat dit de nodige flexibiliteit en creativiteit met zich meebrengt. Niet alleen van personeel, maar zeker ook van ouders/verzorgers.”

Petra van Eekeren, werkzaam als beleidsmedewerker onderwijs bij de gemeente Staphorst, heeft nauw contact met de kinderopvang en schooldirecteuren. “Als gemeente hebben we een coördinerende rol in het bieden van noodopvang. Dankzij de prettige samenwerking en het actief meedenken en handelen van kinderopvang en basisscholen kunnen we kinderen de juiste opvang bieden. Goed om te zien dat alle betrokken partijen gezamenlijk zorgdragen voor het welbevinden van kinderen in Staphorst.”

We hopen als gemeente dat we stapsgewijs toewerken naar een situatie waarin kinderen volledig onderwijs krijgen aangeboden. Uiteraard volgens de richtlijnen vanuit het RIVM, waarin veiligheid en gezondheid voorop staat.