Gemeente Staphorst vindt samen met vele andere professionele en vrijwilligersorganisaties het belangrijk dat inwoners op een prettige en veilige manier kunnen (blijven) wonen in hun woning. Hiervoor is samen met Stichting Welzijn Staphorst en Stichting Vitaliteit en Veiligheid Voor Senioren vorig jaar het project Vitaal & Veilig Thuis Staphorst (VVT) opgestart.

Wat houdt het project in?

Vitaal en Veilig Thuis Staphorst houdt in dat iedere 75-plusser vanaf begin 2019 de komende jaren kosteloos een huisbezoek krijgt aangeboden. Dit wordt door vrijwilligers van de Stichting Welzijn Staphorst uitgevoerd. Tijdens het huisbezoek krijgen senioren informatie over veilig wonen, valpreventie, brand- en inbraakpreventie, welzijns-, zorg- en bewegingsactiviteiten. Aan dit project zijn zo’n 35 netwerkpartners verbonden.

Uitkomsten tussenevaluatie

De GGD monitort gedurende de projectduur van 3 jaar en stelt jaarlijks een (tussen)evaluatie op. De uitkomsten van deze tussenevaluatie over het eerste jaar zijn inmiddels bekend. Enkele noemenswaardige positieve uitkomsten:

  • Maar liefst 70% van de benaderde ouderen heeft ingestemd met een huisbezoek met als resultaat dat door zo’n 20 vrijwilligers 204 huisbezoeken zijn afgelegd.
  • Het huisbezoek wordt door alle deelnemers gezien als een laagdrempelige methode om in gesprek te komen.
  • Een huisbezoek leidt tot meer bewustwording vooral ten aanzien van veiligheid en bewegen.

Meer weten over Vitaal en Veilig Thuis Staphorst? Kijk op de website van Stichting Welzijn Staphorst.

Eerder hierover verschenen op deze website: