Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet getroffen heeft, heeft het moderamen van de vrijgemaakte kerk in Rouveen besloten om tot en met 31 maart geen reguliere kerkdiensten te beleggen. Dit is in lijn met de RIVM richtlijn en met wat zowel de GKV als PKN op hun landelijke website communiceren.

Voor komende zondag is het voornemen om een kerkdienst uit te zenden, zonder gemeenteleden. Deze dienst is dan thuis via internet of kerkradio te volgen. Deze dienst begint om 09:30 uur.

Activiteiten

Ook de overige kerkelijke activiteiten gaan niet door of worden verplaatst. Dit betekent dat de gemeentevergadering van 16 maart wordt verplaatst naar een later tijdstip. Ook de catechisaties en verenigingen zullen niet doorgaan tot en met 31 maart.

Vanavond (vrijdagavond 13 maart) komt het moderamen opnieuw bij elkaar voor definitieve en aanvullende besluitvorming hierover.

De kerk laat weten mee te leven met een ieder die zich in deze situatie extra zorgen maakt of in spanning zit.
Oproep: Laten we voor de wereld, voor Nederland en zeker ook voor onze gemeente bidden in deze situatie en ons vertrouwen in de Here zoeken.

Foto boven Google Streetview