Op D.V. donderdagavond 12 maart 2020 belegt de werkgroep “Als verlies je raakt” weer een bijeenkomst voor weduwen en weduwnaars. Deze avond wordt gehouden in het Hervormd Dienstgebouw, Oude Rijksweg 452, Rouveen.

Toke Kalisvaart, werkzaam bij Stichting Schuilplaats in Staphorst, zal op die avond stilstaan bij het omgaan met rouw en verlies. Tegenwoordig wordt het woord ‘rouwverwerking’ niet meer gebruikt. Rouw verwerkt te hebben klinkt als een afgesloten hoofdstuk, maar dit strijdt met de werkelijkheid, waarin een manier gevonden moet worden om zich te leren verhouden met het verdriet en met het gemis. Met elkaar willen we hierover nadenken en stilstaan wat hierin belangrijke waarden zijn.

De avond is in de eerste plaats bedoeld voor weduwen en weduwnaars, maar ook degenen, die nauw aan hen verbonden zijn, zijn ook van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur en vanaf 19.40 uur staat de koffie klaar.