Tweeëndertig jongeren hebben de vragenlijst ‘Vriendschap en sociale contacten’ van Saam Welzijn ingevuld: acht jongens en vierentwintig meisjes. Heel hartelijk bedankt voor jullie deelname!

De meeste jongeren gaven aan dat ze tevreden zijn over de invulling van hun vrije tijd. Ook over hun sociale contacten zijn ze over het algemeen goed te spreken. Twee van hen hebben geen sociale contacten, van wie een aangaf dat het lastig was om vriendschappen aan te gaan te onderhouden.
De meesten van hen zijn onbekend met het jongerenwerk van Saam Welzijn. 

Drie gaven aan dat ze wel zouden willen deelnemen aan activiteiten, die worden georganiseerd voor jongeren die het lastig vinden om contacten aan te gaan en te onderhouden met leeftijdgenoten en een vriendschap op te bouwen. Zeventien hebben hieraan geen behoefte en twaalf weten het niet goed. 

Als concrete voorbeelden voor invulling van deze activiteiten worden onder andere spelletjes spelen genoemd. Maar ook een workshop volgen of een maaltijd klaarmaken. 

Een mooie reactie was dat een van de respondenten aangaf dat het door autisme moeilijk is om vrienden te maken en te houden en dat het fijner is om in een klein groepje iets te doen, wat niet te spannend is.