Collecteweek Dorcas van 24 tot en met 28 februari

Staphorst/Rouveen – Vrijwilligers van hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas gaan binnenkort op pad om geld in te zamelen voor de allerarmsten in Ethiopië. Ook in Staphorst en Rouveen komen zij aan de deur tijdens de collecteweek van 24 tot en met 28 februari.

Opbrengst collecte

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten en de meest kwetsbare mensen. Deze hulp is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Omdat het werkloosheidspercentage in Ethiopië hoog is, leeft een grote groep mensen in armoede. In de sloppenwijken van grote steden investeren we in de toekomst van kansarme kinderen en jongeren, en leren we gemeenschappen hoe zij beter voor zichzelf en hun naasten kunnen zorgen. 

Dorcas

Dorcas verlangt ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloemen. Zij ziet armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar legt zij zich niet bij neer. Zo volgt zij Jezus Christus na.