Update: het is na melding bij de gemeente in de loop van de morgen al opgeruimd door Staatsbosbeheer.

Aan de rand van het Staphorster bos trof een wandelaar een wel heel bijzonder tafereel aan.
Rauwe karbonades, schnitzels en pizza’s op een hoopje op het zandpad.
Je vraagt je af wie zoiets daar neergooit en waarom. Dit kan toch zo in de groene kliko!