De dames van  ‘Vrouwen van Nu’ afdeling Staphorst kwamen dinsdagavond 18 februari in het Dienstencentrum aan de Berkenlaan bijeen. De avond was georganiseerd door het zgn. eendagsbestuur; een groepje dames dat voor één avond de taken van het reguliere bestuur overneemt. Zij hadden voor deze avond de heer Jan Mensink uitgenodigd om over de historie van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid te vertellen.

De heer Mensink was tot 1 juni 2018 directeur van deze stichting, die in 1818 werd opgericht door de sociaal bewogen generaal Johannes van den Bosch. Hij ontwikkelde een groots plan om armoedige gezinnen, vooral uit de grote steden, weer werk en een bestaan te geven. In januari 1818 wendde hij zich tot Koning Willem I met een verzoekschrift om een Maatschappij van Weldadigheid te mogen oprichten. Eind 1818 staan er 52 boerderijtjes klaar om de arme stedelingen te ontvangen.

In Frederiksoord en wijde omgeving herinneren deze, inmiddels veel gerestaureerde, boerderijtjes aan deze bijzondere geschiedenis, waarover Jan Mensink de dames op een onderhoudende wijze informeerde.